fredag 16 mars 2012

Tvång, feminism och identitet: del 8 (Vad jag tycker feminism är)

Se sammanfattningsinlägg för hela serien.


Varför tror folk att jag hatar män?
Här är min förvirring total. För jag f-ö-r-s-t-å-r inte vad folk tror att order feminist betyder. För mig betyder det en politisk ställning som består av insikten att det finns strukturer som begränsar oss i vilken identitet vi får ha samt får uttrycka, att vi skulle må bra av om vi blev medvetna om dessa strukturer samt bekämpa dem. I det ingår att godtyckligt förtryck av individer på basis av kön, sexualitet, klass, etnicitet osv ska bekämpas.


Dessa strukturer och de privilegier som de ger är på intet sätt något som de flesta är medvetna om eller personligen ansvariga för. Jag skulle aldrig beskylla en individuell man för att vara orsaken till kvinnoförtrycket. Däremot kan jag säga ifrån om jag tycker att han behandlar mig på ett sätt jag inte vill bli behandlad, det är inte samma sak.

Vid en närmare inspektion av vår värld kommer en snabbt till slutsatsen att historiskt och globalt är det oftast gruppen kvinnor som lidit mest av dessa strukturer och därför ha energin och resurserna lagts där. Men det innebär inte att feminismen erkänner att det finns en mansroll som skadar män också. Varför i hela friden skulle vi förneka det? Vem skulle det gagna? 

Jag tror inte att jag är ensam som feminist att se feminismen så här. Så varför tror alla att vi är fast i någon sorts 70-tals-nostaligisk-"män är djur"-mentalitet? Jag är tacksam för deras kamp, den har givit mig mycket. Men jag vill gå vidare nu, plz? Lämna dessa förlegade debatter och börjar prata om riktiga saker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar